The Blog.

Onboarding извън офиса

Навлизането в процесите, ритуалите, взаимоотношенията на новото работно място – onboarding, винаги е предизвикателство, а в условията на пандемия изискванията към компаниите и служителите се промениха драматично.

ДРУГОТО ЛИЦЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

Често сме чували термина „организационна структура“. Той обикновено е свързан с формалните отношения в една организация, процесите на управление, облика на различните звена и силно повлиява на ефективността, с която действа организацията.

Burn(ed)out woman

BURN(ED)OUT.

Целта при справянето с burnout, е промяна на поведението, промяна на нагласите. Това, колкото и да изглежда труднопостижимо, съвсем не е невъзможно! Защото burnout, по същество, е “нарушено качество на живот”.