ТОРО ГРУП С НОВА АБОНАМЕНТНА УСЛУГА – ВЪНШЕН HR БИЗНЕС ПАРТНЬОР

Outsourced HRBP
Торо Груп разработи нова услуга, която адекватно да задоволи всички потребности на партньорите ни.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

В условията на извънредно положение, Торо Груп разработи нова услуга, която адекватно да задоволи всички потребности на партньорите ни.

Причините, довели до разработването на Външен HR Бизнес Партньор, са многобройните запитвания, които получихме, както и стремежът ни да задоволим точните нужди на клиентите ни в така създалата се ситуация.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УСЛУГАТА:

  • Пълна консултантска услуга по трудово-правни и осигурителни въпроси, включително преглед и подпомагане поддържането на вътрешнофирмени нормативни документи в актуално състояние;
  • Подпомагане и контрол на дейностите по организация, разпределение, контрол и отчитане на работното време, дежурства, графици, нощен, извънреден и празничен труд;
  • Консултиране и подпомагане при изготвяне на документи за командироване на служители за работа в чужбина;

 

ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ:

  • Възможност да се разтоварите от административната тежест;
  • Разходна ефективност – плащате само за часовете, които сте използвали;
  • С една услуга ползвате експертизата на професионалисти с богат опит в областта на управлението на човешки ресурси, трудовото право и счетоводството;
  • Персонален HR Бизнес Партньор, отдаден на вашия проект;
  • Гарантирана конфиденциалност, гъвкавост и надеждност на услугата.

 

За контакти:

Мария Филипова

Торо Групс ООД

Бул. Драган Цанков 26, 1113 София

M: +359 888 828 982, T: +359 2 963 0447

E-mail: m.filipova@torogroups.com

www.torogroups.com