WAREHOUSE MANAGER

РЪКОВОДИТЕЛ СКЛАД

За наш клиент, IT компания- водещ системен интегратор, търсим мотивиран професионалист за позицията:

НАЧАЛНИК СКЛАД

Задължения:
 • Организира и контролира движението на стоките, следи наличностите и срока на годност на материалите;
 • Проверява съответствието на приеманите в склада стоки със съпровождащите ги документи;
 • Изготвя периодични справки за период на обращаемост и залежали стоки;
 • Осъществява на място входящ контрол върху качеството и съответствието на всички компоненти и материали, закупувани от дружеството;
 • Осъществява изходящ контрол, като проверява и съгласува изходящата документация по доставки към клиенти на дружеството;
 • Подготвя стоки за спедиция;
 • Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи във връзка с провежданите вътрешни одити;
 • Подготвя, съгласува и съхранява необходимите документи във връзка с провежданите вътрешни одити;
 • Осъществява междинни и годишни инвентаризации;
 • Взема решения във връзка с изпълнението на преките си задължения при съгласуване с прекия си ръководител и подпомага вземането на решения на по-високо равнище чрез анализи, мнения, становища и предложения;
 • Носи материална отговорност за стоките в склада;
Изисквания:
 • Образование: средно или висше;
 • Минимум 6 месеца във фирма с подобна дейност, познаване на електроника, IT и комуникационни продукти;
 • Опит при управление на склад;
 • Познаване на действащите нормативни актове и стандарти – ТЗ, ЗЗД, КТ, Охрана на труда;
 • Спазване на вътрешни разпоредби: Правилник за работа, Наредба за документооборота, ISO 27001, ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, ISO 20 000-1, Правилник за безопасност и охрана на труда, Правилник за пожарна безопасност, Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Владеене на английски език;
 • Компютърна грамотност: MS Word, Excel, Internet, бази данни;
Компанията предлага:
 • Работа в престижна и утвърдена компания;
 • Премии;
 • Социални придобивки;

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата