TECHNICAL DIRECTOR

ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР

За наш клиент –  водеща производствена компания в сферата на бързооборотните стоки, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Технически Директор

Основни отговорности
 • Организира и проследява дейностите по инсталацията, поддръжката, ремонта и правилната експлоатация на производственото и енергийно оборудване в компанията
 • Разработва и внедрява иновации за повишаване ефективността на оборудването инамаляване на разходите за поддръжка като цяло във фирмата
 • Контролира сключването на договори и спазване на доставката на техническо оборудване и резервни части
 • Участва в разглеждането и приемането на проекти, свързани със строителство, модернизация и реконструкция на фирмата като непосредствено ръководи реализацията им в част технологично оборудване
 • Участва и ръководи приемателни комисии на машини, съоръжения и оборудване като не допуска въвеждането им в експлоатация, когато не са спазени нормите за безопасни и здравословни условия на труд
 • Отговаря за превеждане и поддържане на цялото оборудване в технически изправно състояние и обезопасеност в съответствие с действащите стандарти, нормативи, регламентиращи безопасността на труда
 • Взима решения в съответствие с делегираните му от Изпълнителния Директор права
 • Ръководи, напътства и контролира работата на екипа от специалисти в отдел „Технически”
 • Контролира обучението и развитието на служителите в Техническа Дирекция
 • Изготвя периодичната оценка на представянето на служителите от отдела
Изискван опит
 • Минимум 5 години професионален опит на релевантна позиция в производствена компания
Квалификация и компетенции
 • Подходящо висше образование – Машинен инженер, Индустриален мениджмънт и др
 • Отличен работен английски език
 • Отлична компютърна грамотност (Excel, SAP, ERP)
 • Шофьорска книжка
Други
 • Отлични умения за управление на проекти
 • Отлични умения за нетуъркинг
 • Отлични умения за водене на преговори
 • Отлични комуникативни умения

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата