ACCOUNTANT – ACCOUNTS PAYABLE (1 year replacement)

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ – РАЗХОДИ

За наш клиент, водеща медийна компания, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Оперативен Счетоводител – Разходи (по заместване)

Основни отговорности
 • Контрол и осчетоводяване на получените разходни първични счетоводни документи
 • Следене на разплащанията към доставчици и ежеседмична подготовка на информация за банката
 • Осчетоводяване на разходите по вътрешни и външни продукции, следене на съответствието им с първоначалните бюджети, изготвяне на ежемесечни справки
 • Подготвяне на данни за различни вътрешни отчети
Основни изисквания
 • Висше икономическо образование, специалност Счетоводство или Финанси
 • Добро владеене на английски език
 • MS Office и счетоводен софтуер
 • Опит на подобна длъжност (най-малко 3 години)
 • Добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство
 • Умение за работа в екип и умение за работа под напрежение и спазване на крайни срокове
Компанията предлага
 • Много добро възнаграждение, срочен трудов договор, отлична среда и условия на работа

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата