MARKETING EXPERT

 МАРКЕТИНГ ЕКСПЕРТ

За наш клиент търсим амбициозен и мотивиран професионалист за
позицията Маркетинг Експерт

Основни отговорности
 • Участва активно в дефинирането и имплементирането на маркетинговата
  стратегия на компанията
    
 • Планиране и бюджетиране на маркетингови активности
 • Допринася за развитие на отношенията с ключови клиенти и доставчици
 • Допринася за развитие на отношенията с ключови клиенти и доставчици
 • Инициира, координира и прилага търговски и маркетинг стратегии, насочени
  към повишаване на продажбите в съответните канали
 • Дефинира стратегии за развитие на представляваните брандове (в сътрудничество с Бранд мениджър, за брандовете, за които има такъв)
 • Работи в тясно сътрудничество с Търговски Директор по координиране на
  пазарните активности, проследява изпълнението на поставените таргети, с
  цел постигане на бизнес целите на компанията
 • Разработва месечни промоционални кампании (брошури, банери и др.)
 • Участва активно в комуникацията с водещите международни и национални партньори и доставчици по въпроси, свързани с маркетинг
 • Договаря с международните партньори маркетинг бюджети за развитие на съответните брандове
 • Отговорен за съдържанието на два он-лайн магазина
 • Управление на взаимоотношения с вътрешни и външни партньори
Изискван опит
 • Опит в изграждането, имплементирането и поддържането на маркетингова комункация
 • Реален опит в бюджетиране, планиране, разработването и прилагане на маркетингова политика
 • Професионален опит в дигитален маркетинг
 • Професионален опит с инструменти за проучване на пазараПрофесионален опит с инструменти за проучване на пазара
 • Опит в поддържането на съдържание в дигитална среда
Квалификация и компетенции
 • Владеене на английски език на добро ниво
 • Много добра компютърна грамотност
Личностови особености
 • Проактивност и инициативност
 • Отлични комуникативни умения
 • Отговорност, целеустременост
 • Умение за вземане на решения и поемане на отговорност за взетите решения
 • Аналитични умения
 • Умения за работа в екип
 • Самостоятелност при решаване на проблеми

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата