AUDIT MANAGER

AUDIT MANAGER

Нашият клиент е международна одиторска компания. Във връзка с разширяването на своя екип, търсим професионалист за позицията Ръководител Одит

Основни отговорности
 • Изпълнява самостоятелни задачи възложени му от одитора по изучаването на:
  – финансовото състояние на предприятия;
  – отчитане на финансовият резултат на предприятия;
  – изучаване на паричните потоци на предприятия и промените в тях;
  – собствения капитал на предприятието и промените в него.
  – извършването на финансов анализ 
 • Подпомага одитора при разработването на одиторските доклади и становища
 • Контактува с предприятията клиенти по инструкции на одитора
 • Контролира изпълнението на поставените задачи на помощник одиторите и асистент одиторите в екипа поставени от одитора
 • Изготвя одиторски тестове, изготвя справки на база аналитична информация от предприятието клиент в предвидените за това срокове, като документира всички източници и предоставените от тях данни
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материалноотговорни лица и осигурява необходимата информация за изпълнение на одиторски ангажименти към клиенти на фирмата
Изисквания към кандидатите
 • Професионален опит и стаж в областта на одита или счетоводството поне 5 години
 • Магистър с икономическа специалност, предимство “Счетоводство и контрол”, “Финанси”
 • Сертификат ACCA или аналогичен
 • Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство и МСФО
 • Опит в изготвянето на финансови отчети и в областта на финансовите анализи, аналитични умения
 • Много добро владеене на английски език
 • Компютърна грамотност – много добро познаване функциите на EXCEL и WORD
 • Готовност за поемане на отговорности и предприемане на инициатива
 • Умения за работа в екип, комуникативност, организираност
 • Способност за работа при строги ограничения във времето и с внимание към детайлите
Компанията предлага
 • Много добро възнаграждение, отлична среда и условия на работа

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата