AUDIT ASSISTANT MANAGER

AUDIT ASSISTANT MANAGER

Нашият клиент е международна одиторска компания. Във връзка с разширяването на своя екип, търсим професионалисти за позицията Помощник одитор

Основни отговорности
 • Изпълнява самостоятелни задачи възложени му от одитора по изучаването на:
  – финансовото състояние на предприятия;
  – отчитане на финансовият резултат на предприятия;
  – изучаване на паричните потоци на предприятия и промените в тях;
  – собствения капитал на предприятието и промените в него.
  – извършването на финансов анализ
 • Подпомага одитора при разработването на одиторските доклади и становища
 • Контактува с предприятията клиенти по инструкции на одитора
 • Контролира изпълнението на поставените задачи на помощник одиторите и асистент одиторите в екипа поставени от одитора
 • Изготвя одиторски тестове, изготвя справки на база аналитична информация от предприятието клиент в предвидените за това срокове, като документира всички източници и предоставените от тях данни
 • Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материалноотговорни лица и осигурява необходимата информация за изпълнение на одиторски ангажименти към клиенти на фирмата
Изисквания към кандидатите
 • Професионален опит и стаж в областта на одита или счетоводството поне 2 години
 • Магистър или бакалавър с икономическа специалност, предимство Счетоводство и контрол, Финанси или МИО
 • Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство и МСФО
 • Много добро владеене на английски език
 • Компютърна грамотност – много добро познаване функциите на EXCEL, MS WORD
 • Готовност за поемане на отговорност
 • Умения за работа в екип, комуникативност, организираност
 • Активност и способност да се даде приоритет на различните задачи
 • Аналитични умения
 • Възможност за пътуване (командировки извън София със служебен транспорт
Компанията предлага
 • Много добро възнаграждение, отлична среда и условия на работа

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата