SALES DIRECTOR

ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР

За наш клиент – търговска компания в сферата на бързооборотните стоки, търсим амбициозен и мотивиран професионалист за позицията ТЪРГОВСКИ ДИРЕКТОР.

Основни отговорности:
 • Участва активно в изграждането на търговската стратегия на компанията
 • Подбира, управлява, мотивира и обучава своя екип
 • Разработва, развива, налага и управлява плановете за обеми, обороти и нива на печалбаx
 • Допринася за развитие на отношенията с ключови клиенти и доставчици
 • Участва в разработването и налагането на дистрибуционни и маркетингови стратегии на компанията, ценообразуване, търговски условия, плащания
 • Контролира и съдейства за постигане целите за продажби и събиране на вземанията
 • Разработва, развива и налага планове за продажби и активности за постигане на нужните продажби
 • Идентифицира конкуренти, потенциални клиенти, трендове на пазара и възможности за развитие
 • Подържа ежеседмични контакти и преговаря с доставчици и ключови клиенти
 • Отговаря за налагане и спазване политиката на фирмата в работата с клиентите
 • Координира действията на всички звена за разработване и спазване на единна политика по продажбите
 • Разработва бюджет на Търговски отдел, както и прогнози за продажби, приходи и разходи
 • Работи в тясно сътрудничество с Маркетинг мениджъра по координиране на пазарните активности с цел постигане на бизнес целите на компанията
Изисквания към кандидатите:
 • Опит в разработването на търговска стратегия
 • Опит в продажбата на бързооборотни стоки и отлично познаване на различните канали за продажба
 • Опит в управлението на търговски екип – планиране и организиране на работата на екипа, обучение и мотивация, управление чрез целеполагане
 • Реален опит в бюджетиране, планиране, разработването и прилагане на търговски политика
Квалификация и компетенции:
 • Владеене на английски език на много добро ниво
 • Много добра компютърна грамотност
 • Шофьорска книжка и възможност за пътуване
Други:
 • Проактивност и инициативност
 • Лидерство, отлични умения за работа с хора на различни нива
 • Отлични комуникативни умения
 • Отговорност, целеустременост, високо ниво на умения за водене на преговори
 • Организационни умения
 • Умение за вземане на решения и поемане на отговорност за взетите решения
 • Аналитични умения
 • Умения за работа в екип
 • Самостоятелност при решаване на проблеми

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата