ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

За наш клиент – производствена компания в областта на хранително-вкусовата промишленост, търсим амбициозен и мотивиран професионалист за позицията:

Основни отговорности:
 • Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието.
 • Икономически анализи на дейността на предприятието
 • Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет
 • Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието
 • Осигурява финансово-отчетна информация на компанията за целите на управлението й
 • Въвеждане на контролни механизми и последващото им проследяване
 • Своевременно уреждане на финансовите взаимоотношения с кредитори и дебитори на предприятието, задълженията към бюджета и банките
 • Провежда регулярна инвентаризация и проверка на стоково-материалните запаси
 • Управлява, развива и мотивира специалистите във финансово-счетоводния отдел
 • Проактивна комуникация с останалите отдели в компанията и изграждане на култура на първоначално счетоводство
Изискван опит:
 • 3-5 години професионален опит на идентична позиция свързана с изграждане, управление и развитие на финансово-счетоводен екип и отдел.
 • Професионален опит с международни счетоводни стандарти
Квалификация и компетенции:
 • Подходящо образование – финансово-счетоводен профил
 • Отлично ниво на владеене на Английски език
 • Отлични компютърни умения и работа с финансово-счетоводен софтуер / ЕРП
 • Опит в имплементация и развитие на ЕРП система ще се счита за предимство

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата