WAVE Professional Styles

Психометричният инструмент на бъдещето

Saville Assessment предлага набор от инструменти, подпомагащи:

  • Анализа на длъжностите;
  • Дефиниране на културата и оценка на културната съвместимост;
  • Пестящи време и пари инструменти за ефективно отсяване на голям обем кандидати;
  • Задълбочена личностна оценка при подбор или промотиране;
  • Оценка на потенциала при планиране на приемствеността или развитието;
  • 360 градусова оценка на представянето.