Привличане на таланти

Нашите услуги

Executive Search

Във все по-предизвикателните бизнес условия, компаниите трудно могат да си позволят да наемат компромисни хора на ключови и критични за организацията мениджърски роли. Executive Search (Директно търсене) е високо ефективен метод за систематично идентифициране и активно привличане на опитни и талантливи старши мениджъри, които не са непременно активни в търсенето на нови кариерни възможности.

Нашата добавена стойност: Особено внимание и индивидуален подход в осъществяването на контакт, изграждането на доверие и развитие на взаимоотношенията с потенциалните кандидати. Прозрачност на процеса на търсене, благодарение на седмични статус рипорти и предоставяне на Market Screening Report, представляващ моментната снимка на пазара за конкретния търсен профил.

Улугите по Headhunting & Executive Search са представени чрез Фрийзберг & Партнърс България.

 

Подбор

Торо Груп е специализирана в подбор на средно мениджърски и ключови експертни позиции. В зависимост от спецификите на търсената позиция, ние консултираме клиентските компании за най-подходящата стратегия за привличане на кандидати – комбинация от различни източници и подходи (адекватно подбрана рекламна кампания, богатата  база данни на Торо Груп, нетуъркинг, връзки с професионални организации и др.).  Независимо от източника, от който са постъпили, кандидатите преминават през комплексна процедура по селектиране, обикновено включваща комбинация от задълбочено интервю, задача за оценка на професионалната компетентност, психологическо тестиране с един от най-съвременните инструменти за личностова оценка (WAVE Professional Styles) и структурирана проверка на препоръки при спазване на най-високите стандарти за професионализъм и конфиденциалност.

Нашата добавена стойност: Задълбочената и разностранна консултантска оценка на кандидатите води до намаляване на риска от неподходящи назначения на важни за организацията позиции, а гаранцията, предоставена от Торо Груп, на практика  застрахова клиента срещу въпросния риск.

HR Quality Assurance

Комплексната, променлива и предизвикателна вътрешна и външна среда често поставя организациите пред трудни избори, свързани с назначаването на хора за важни позиции. Не са редки случаите, в които компанията разполага с един или повече вътрешни/външни кандидати за позицията, но няма усещане за пълна увереност относно правилния избор. Консултантите от Торо Груп се ангажират със задълбочена оценка на кандидатите и подпомагат клиентските си компании във взимането на добре информирано и максимално адекватно решение.

Нашата добавена стойност:  Значително намаляване на риска от неуспешни назначения и подпомагане на ефективното  въвеждане, управление и развитие на избраните кандидати.

Защо да изберете нас?
Успешно завършени проекти за подбор
88%
Успешни във времето назначения
97%
Успешни дългосрочни партньорства
71%