Привличане на таланти

Нашите услуги

Executive Search

Във все по-предизвикателните бизнес условия, компаниите трудно могат да си позволят да наемат компромисни хора на ключови и критични за организацията мениджърски роли. Executive Search (Директно търсене) е високо ефективен метод за систематично идентифициране и активно привличане на опитни и талантливи старши мениджъри, които не са непременно активни в търсенето на нови кариерни възможности.

Нашата добавена стойност: Особено внимание и индивидуален подход в осъществяването на контакт, изграждането на доверие и развитие на взаимоотношенията с потенциалните кандидати. Прозрачност на процеса на търсене, благодарение на седмични статус рипорти и предоставяне на Market Screening Report, представляващ моментната снимка на пазара за конкретния търсен профил.

Улугите по Headhunting & Executive Search са представени чрез Фрийзберг & Партнърс България.

 

Подбор

Торо Груп е специализирана в подбор на средно мениджърски и ключови експертни позиции. В зависимост от спецификите на търсената позиция, ние консултираме клиентските компании за най-подходящата стратегия за привличане на кандидати – комбинация от различни източници и подходи (адекватно подбрана рекламна кампания, богатата  база данни на Торо Груп, нетуъркинг, връзки с професионални организации и др.).  Независимо от източника, от който са постъпили, кандидатите преминават през комплексна процедура по селектиране, обикновено включваща комбинация от задълбочено интервю, задача за оценка на професионалната компетентност, психологическо тестиране с един от най-съвременните инструменти за личностова оценка (WAVE Professional Styles) и структурирана проверка на препоръки при спазване на най-високите стандарти за професионализъм и конфиденциалност.

Нашата добавена стойност: Задълбочената и разностранна консултантска оценка на кандидатите води до намаляване на риска от неподходящи назначения на важни за организацията позиции, а гаранцията, предоставена от Торо Груп, на практика  застрахова клиента срещу въпросния риск.

HR Quality Assurance

Комплексната, променлива и предизвикателна вътрешна и външна среда често поставя организациите пред трудни избори, свързани с назначаването на хора за важни позиции. Не са редки случаите, в които компанията разполага с един или повече вътрешни/външни кандидати за позицията, но няма усещане за пълна увереност относно правилния избор. Консултантите от Торо Груп се ангажират със задълбочена оценка на кандидатите и подпомагат клиентските си компании във взимането на добре информирано и максимално адекватно решение.

Нашата добавена стойност:  Значително намаляване на риска от неуспешни назначения и подпомагане на ефективното  въвеждане, управление и развитие на избраните кандидати.

Консултиране за Изграждане и Управление на Работодателска Марка

Омръзна ли ви да не можете да откриете най-подходящите таланти или сте ги открили, инвестирали пари и време в тяхното обучение, квалифициране и развитие, а впоследствие те са напуснали компанията!

Срещате ли предизвикателства в това да поддържате мотивацията и ангажираността на служителите си?

Знаем, че е трудно. Недостигът на таланти е всеизвестен проблем по целия свят.

И точно тук работодателският имидж може да бъде това, което да отличи вашата компания.

Развитието на работодателската марка има за цел да внесе яснота по отношение на възприятието за онова, което ви прави уникален работодател.

Нашата добавена стойност: 

Защо да работите с нас?

Ние работим рамо до рамо с нашите клиенти. Ние разбираме, че всяка компания е различна и съответно има различни потребности. За да ви помогнем при удовлетворяването на вашите индивидуални нужди, ние адаптираме нашите решения спрямо тях, за да се насочим към болезнените за компанията ви места.

Това, което може да предложим за работодателската ви марка е цялостна услуга по оценка, стратегия, доставяне и оптимизиране.

Ние може да ви помогнем да подобрите:

• Качеството на кадрите, които кандидатстват при вас за работа
• Процента на служители, които сте успявате да задържите
• Ангажираността на служителите
• Удовлетвореността на служителите
• Качество на наетите служители

Ние можем да ви помогнем да намалите:

• Разходите за подбор
• Времето за подбор
• Разходите за наемане на квалифициран кандидат