Политика за поверителност на данните

Последно обновена на 25.06.2018

Торо Групс ООД (наричано по-долу за краткост TGS, „ние“, „нас“) е HR консултантска компания и специализирана фирма за набиране на персонал, която събира различни видове лични данни, необходими за предоставянето на тези услуги, съхранявани в на конфиденциална база данни, достъпна само за TGS. Категориите данни за лична идентификация включват, но не са ограничени до: имена, история на кариерата, история на образованието, професионален опит, автобиография и информация за контакт. Изпращайки по какъвто и да е начин информацията си през уебсайта на TGS, Вие се съгласявате да разкриете тази информация на TGS и да бъдете разгледани, когато е уместно, за някои от конфиденциалните търсения на TGS за набиране на персонал. Ако не желаете да разкриете личната си информация, TGS няма да има възможност да Ви предостави услугите, предлагани от този уебсайт, тъй като за това е необходим достъп до информация относно работна заетост, степен на образование и друга лична информация, на база на която се оценяват възможностите за работа.

Политиката на TGS е да не събира чувствителна лична информация чрез нашия уебсайт. Чувствителната информация включва данни, свързани с раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или подобни вярвания, членство в синдикати, физическо или психическо здраве, сексуален живот или криминално досие, и др. Предлагаме, да не ни предоставяте чувствителна информация от този вид.

Ние осъзнаваме, че нашата роля в защитата на личната информация е критична – от името на нашите клиенти, нашите кандидати и всички партньори на TGS. Ние се ангажираме да гарантираме, че всички лични данни, споделени и обработвани в рамките на TGS, са защитени, поверителни и сигурни в съответствие с Регламента за защита на личните данни (EU) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство за защита на личните данни.

TGS взема сериозно индивидуалните права на кандидатите и на другите субекти на данни. Както се изисква от Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, ние гарантираме на субектите на данните техните права:

 

Въз основа на внимателно изследване на нашите бизнес процеси, и взимайки предвид Вашите фундаментални права и свободи, определихме, че нашият легитимен интерес предполага да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, за да бъдем в състояние да извършваме нашата основна дейност и изпълняваме задълженията си като Посредник по наемане на работа, регистриран от Министерство на труда и социалната политика. С оглед на спецификите на нашия бизнес модел, не съществува подходяща алтернатива на съхранението и обработката на Вашите лични данни, която да ни позволи успешно да провеждаме обичайните си операции.

Основната цел на обработката на Вашите лични данни е да бъдем способни да предоставяме основните си услуги, а именно консултиране и съдействие на професионалисти и търсещи работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Това може да включва, но не се ограничава, до следните дейности: разглеждане на Вашия професионален профил в контекста на (конфиденциална) отворена позиция, за която извършваме подбор; свързване с Вас във връзка с позицията и споделяне на информация за нея с Вас; отправяне на покана за интервю; разглеждане на съответствието на Вашия професионален и личносто профил спрямо профила на позицията и компанията; предоставяне на конфиденциална информация на клиента относно Вашата кандидатура и т.н.

Предвид основните цели на обработка, няма стандартен срок на съхранение на Вашите лични данни. Вашите лични данни биват изтрити след Вашето изрично заявено желание.

Торо Групс ООД прилага вътрешни процеси, които гарантират съответствие с местното законодателство и изисквания и обучаваме нашите професионалисти да работят в съответствие с тях. Ние гарантираме, че нашите клиенти са наясно с техните роли в защитата на личните данни и работят с тях при определени договорни условия за споделяне на лични данни.

За да Ви представим като потенциален кандидат за потенциални работодатели (клиенти на TGS), Вашата лична информация може да бъде споделена с клиенти и / или прехвърлена на партньори на TGS (конкретно Фризберг и Партнърс България) Избирайки да предоставите на TGS личната си информация, Вие демонстрирате желанието си за споделяне и съхранявате на информацията Ви от TGS, както и прехвърлянето й към партньори на TGS и да бъдете разглеждан като кандидат, когато е релевантно, за някой от проектите за набиране на персонал на TGS или Фризберг и Партнърс България.

Ако възразявате срещу споделянето и прехвърлянето на Вашата информация по такъв начин или ако не желаете да участвате в тази услуга и да се възползвате от кариерните възможности, които TGS предоставя, моля, не въвеждайте личните си данни в уебсайта.

Защитата на Вашата лична информация е важна за нас. За да се предотврати неоторизиран достъп, запазване на точността на данните и правилното използване на информацията, Торо Групс е въвела подходящи физически, електронни и управленски процедури за сигурност. Също така използваме подходящи технически, организационни и предпазни мерки, предназначени да предотвратят незаконната обработка и неразрешената или случайна загуба на вашата лична информация. Това включва например кодирането на вашата комуникация с нас през сайта въз основа на протокола Secure Socket Layer (SSL).

На нашия сайт ние използваме следните услуги, предоставяни от трети страни:

‘Google Analytics’

Нашият сайт използва ‘Google Analytics’, услуга за уеб анализ, предоставена от Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). ‘Google Analytics’ използва „бисквитки“, които са текстови файлове, поставени на Вашия компютър за анализиране на това как потребителите използват Сайта. По отношение на това как ние използваме „бисквитките“ и как да се откажете от тях, можете да откриете детайлна информация на нашата страница Политика за „бисквитките“ тук.

Насърчаваме да ни задавате Вашите въпроси и коментари относно тези правила и практиките ни за поверителност. Моля, свържете се с нас, като използвате информацията по-долу и ние ще Ви отговорим възможно най-бързо:

Торо Групс ООД

Бул. Драган Цанков 26

1113 София

България

Email: myprivacy@torogroups.com

Ние запазваме правото си да променяме нашите бизнес дейности и / или нашите правила и процедури по отношение на обработката на лични данни. Където е уместно в тези случаи, съгласно приложимото право, ще преразгледаме, допълним или променим тази Политика. При промяна на Политиката, ще публикуваме заместващата версия и ще подновяваме датата на влизане в сила, посочена в началото на Правилата.

Ние няма да обработваме Вашата лична информация по начин, който е несъвместим с това, което е описано в тази Декларация за поверителност, и ще полагаме всички усилия, за да гарантираме, че данните са точни, пълни, актуални и надеждни за предназначението им. Също така ще положим максимални усилия да защитим Вашата информация от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп, разкриване, промяна и унищожаване.