Лизинг На Персонал / Наем на Персонал

Торо Груп е сред първите фирми за лизинг на персонал/отдаване на персонал под наем в България, предоставяща услугата от 2001 година.Стартирахме тази дейност преди 17 години и през годините проектите ни прераснаха в дългогодишни партньорства с водещи мултинационални и български компании.

След промените в трудовото законодателство, касаещи лизинга на персонал и влизането в сила на новата законова рамка през 2012 година, ние притежаваме лиценз за отдаване на персонал под наем/предоставяне на услуги по временна заетост.

Изпрати Запитване

Какво представлява услугата Лизинг на персонал / Персонал под наем?

Лизингът на персонал е услуга, която дава възможност на клиентската компания да вземе „под наем“ служители от друга фирма;

Оперативното управление и контролът на служителите е отговорност на клиентската компания, а администрирането и изплащането на възнагражденията – на Торо груп;

Освен администрирането на трудовите правоотношения и обработването и изплащането на месечни възнаграждения, данъци и осигуровки, услугата може да включва подбор на служителите, управление на разходи, управление на допълнителни придобивки.


Кога решението Лизинг на персонал / Персонал под наем е ефективно?


Когато клиентската компания няма представителство в България;

Когато са налице ограничения в щата, които не допускат наемането на нови служители или изискват освобождаване на служители;

При оптимизиране структурата на компанията чрез изнасяне на административни дейности;

При кампании, пилотни или сезонни проекти, при заместване на отсъстващи служители.

Ползите за компаниите, които ползват услугата

Отпадат сериозна административна тежест и разходи, както и съпътстващият ги документооборот;

Юридическата и административна отговорност за наетите на лизинг служители се поема от Торо груп;

Отпада необходимостта от стриктното следене на всички промени в трудовото и данъчно-осигурителното законодателство;

Използва се независима, външна HR, счетоводна и правна експертиза.


Как да изберем правилният партньор – доставчик на лизинг?


Законова рамка: компанията трябва да има издадени от Агенция по заетостта лицензи за посредническа дейност и лиценз за агенция, предоставяща временна заетост.

Комплексност на услугата – Висококачествената и високоефективната услуга може да включва и трудово-правни консултации, планиране и бюджетиране, оптимизиране на разходите.

Опит – опитът позволява на доставчика да ви предложи оптимално решение за вашите нужди и бюджет, да предложи бързо и гъвкаво решение във всяка възникнала ситуация и прави изпълнителя ценен консултант и партньор.

Изборът на партньор за предоставяне на услугата лизинг на персонал трябва да бъде направен внимателно.

Източници на информация като глобалната мрежа и най-вече обратната връзка от пазара, са ценни помощници за вземане на правилното решение.

Какви са финансовите параметри на услугата?

Хонорарите за услугата се формират като фиксирана месечна сума или процент от месечното възнаграждение на служителите.