PURCHASING SUPERVISOR

PURCHASING SUPERVISOR

За наш клиент, търговска компания в сферата на бързооборотните стоки, търсим
амбициозен и мотивиран професионалист за позицията Супервайзор Закупуване

Основни отговорности
 • Поддържа и развива отношенията с доставчиците на компанията
 • Изгражда, оптимизира и управлява процесите по закупуване, следи за спазването на ангажиментите на вътрешни и външни участници в процеса на работа
 • Административни и бюджетни отговорности
 • Участва в разработването на вътрешнофирмени политики и стратегии за снабдяване, и подпомага тяхното въвеждане на практика
 • Организира, ръководи и контролира цялостната дейност по доставките на стоки и материали по вид и количества
 • Изготвя пазарни проучвания и проследява ценовата динамика на основните стокови артикули и суровини. Провежда регулярни обсъждания на ценовите условия с основните доставчици
 • Предлага промени в сключените договори за доставка на стоки и материали и търсене на отговорност при неспазване на договорните задължения на доставчиците
 • Разработва и прави предложение за утвърждаване маркетинговата стратегия на предприятието в частта доставка на суровини и материали
 • Отговорен за обработката и съхранението на цялата бизнес кореспонденция, процедурите за офериране и друга документация в съответствие с вътрешните правила на работодателя
 • Проучване и идентифициране на потенциалните доставчици
 • Участва в изработване на списък с предпочитани доставчици за предприятието
Изискван опит
 • Минимум 5 години релевантен професионален опит в сферата на закупуването, за предпочитане в областта на бързооборотните стоки
 • Опит в международна среда
 • Опит в изграждането и непрекъснатото развитие на процеси по закупуване е силно предимство
Квалификация и умения
 • Висше образование в областта на логистиката, supply chain или друга релевантна област 
 • Умения във воденето на преговори и отстояването интересите на компанията
 • Умения за управление и поддържане на взаимоотношения с партньори
 • Поддържане и развитие на взаимоотношения с останалите функции в организацията
 • Отлични познания и практически опит със съответната законова рамка – търговско право, данъчно облагане, Incoterms, условия за транспортиране и съхраняване на стоки и материали
 • Работа с програмни продукти, свързани с управлението на складовата дейност и доставките
 • Отлично владеене на английски език, втори чужд език е предимство
 • Умения за работа с MS Office
 • Практически умения за анализ и reporting на дейностите свързани със закупуването

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата