ОПЕРАТОР ГАЗОИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ за гр. Варна

ОПЕРАТОР ГАЗОИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

За наш клиент – международна компания за добив и пренос на природен газ, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Оператор газоизмервателна станция

Основни отговорности
 • Осигурява непрекъсната работа на основното и спомагателно оборудване на газоизмервателната станция
 • Следи за нормалните технологични параметри и настъпили отклонения, като ги вписва почасово в журналите на машините и станционния журнал
 • При експлоатация на машините – поддържа оптимален режим на работа, анализира отклонения от номиналния и взема превантивни мерки срещу рискови режими
 • Извършва операции по контрол и поддръжка на инсталираното оборудване и измервателните съоръжения, а именно: Ежедневен оглед на машините и оборудването, спирателната арматура и уредите за контрол на налягане, качество и дебит на газа. Поддържане на зададените дебити
 • Предава за ремонт и приема от ремонт съоръженията, съгласно утвърдените правила, като не допуска изпълнение на газоопасни, огневи и други работи, застрашаващи безопасността на оборудването и персонала
 • Прави обход на станционното оборудване, проверява за пропуски на газ, масло, за ненормален шум и вибрации на машините
 • Участва в планови, извънредни и аварийни ремонти на технологичното оборудване
 • Изпълнява и други, свързани с длъжността му дейности според вътрешното разпределение на обекта
Изискван опит
 • 5 години трудов стаж на подобна позиция в индустриална среда, за предпочитане в областта на енергетиката
 • Опит в работата с контролни системи, ръчно и автоматично управление на спирателна и контролна арматура
Квалификация и компетенции
 • Подходящо образование – висше – инженерно, или средно-техническо
 • Умение за при четене на електрически и електронни схеми
 • Разпознаване и анализ на технически схеми и чертежи
 • Умения за работа с компютър
 • Познания за газови системи и КИП уреди е предимство
 • Познания за Нормативни актове и стандарти за реда и изискванията за извършване на монтаж и ремонт на оборудването са предимство
 • Желателни квалификации: II квалификационна група по ел. безопасност; удостоверение по Наредба за УБЕПРГСИУ за природен газ
Личностови особености
 • Комуникативни умения
 • Отговорност
 • Организационни умения
 • Аналитични умения
 • Умения за работа в екип
Компанията предлага
 • Фирмено обучение
 • Отлични условия на труд
 • Атрактивно възнаграждение и допълнителни социални придобивки
 • Възможност за кариерно и професионално развитие
 • Предизвикателна работа в престижна компания
 • Сменен режим на работа

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата