РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО

За наш клиент – производствена компания в хранителновкусовия бранш, търсим опитен и мотивиран Ръководител Производство.

Основни отговорности
 • Ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с планирането, организирането и осигуряването на производството
 • Ефективно управлява производствените ресурси на компанията – персонал, технологии, суровини и материали, време и т.н
 • Създава и поддържа оптимална организационна структура на свързаните с производството звена, участва пряко в процесите по наемането, мотивиране и задържане, развитие на служителите в поверения му екип
 • Вдъхновява и изгражда култура на ангажираност към работата, поемане на отговорност и конструктивна нагласа към трудностите и проблемите
 • Работи за повишаване ефективността на производството
 • Отговаря за систематичното усъвършенстване на работните процеси и практики като допринася пряко за устойчивия ръст на организацията. Изграждане на култура за постоянно подобрение на производствените процеси  и дейности
Изискван опит
 • Минимум 5-8 години опит в хранително производствено предприятие, минимум 2 от които на същата или сходна позиция (опит в международна компания с добри производствени практики би бил предимство)
 • Опит в управление на хора и операции, планиране на активности и следене на ключови показатели
Квалификация и компетенции
 • Висше образование, за предпочитане с релевантна технологична или
  техническа специалност
 • Владеене на английски език на работно ниво
 • Много добра компютърна грамотност
Личностови особености
 • Multinational working environment with high standards;
 • Opportunity to grow and develop professionally together with the company and its operations;
 • Opportunity to travel abroad and meet new people and cultures;
 • Very competitive compensation package;
Компанията предлага
 • Ключова позиция в добре установена, амбициозна и динамично развиваща се
  компания с водещи пазарни позициии
 • Възможност да се влияе върху ефективността на производството и свобода да
  се предлагат и реализират подобрения
 • Отлични условия на труд и мотивиращо възнаграждение

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата