МЕНИДЖЪР СЕРВИЗ, за СТАРА ЗАГОРА

МЕНИДЖЪР СЕРВИЗ, за СТАРА ЗАГОРА

За наш клиент – официален представител на самоходна земеделска техника за страната, търсим амбициозен и мотивиран професионалист за позицията: МЕНИДЖЪР СЕРВИЗ, за СТАРА ЗАГОРА

Основни отговорности:
 • Комуникация с ключови клиенти на компанията относно поддръжка на продадени машини.
 • Отговаря за цялостната организация на сервизната дейност в сервизен център Стара Загора и поверения регион.
 • Управление на процесите свързани с обслужване, ремонт и поддържане на селскостопанска техника представлявана от компанията.
 • Управление на екипа от сервизни специалисти в база Стара Загора. Контрол на дейността им.
 • Обучение на персонала, ползващ машините при клиента, относно поддръжка на съответната техника.
 • Изготвя графици и контролира изпълнението на регулярните посещения и профилактичното обслужване на съответната земеделска техника в при клиентите на компанията.
 • Участие в решаването на проблеми в рамките на своята компетентност – консултиране на клиентите, посещение на място.
 • Продажба на резервни части.
 • Познаване на продуктите на компанията и техническите им характеристики.
 • Участие в изложения и продуктови обучения.
Изисквания към кандидатите:
 • Опит на сходна позиция в търговска компания
 • Опит в компания продаваща и обслужваща земеделска, пътно строителна и индустриална техника.
 • Умения в планирането на работното време.
 • Умения в управлението на екипи и тяхното развитие.
 • Отлични комуникативни и организационни умения.
 • Отлични умения за водене на преговори.
 • Умения за справяне с множество комплексни задачи.
 • Инициативност и проактивност.
Квалификация и компетенции:
 • Висше образование
 • Английски език, ще се счита за предимство!
 • Опит с ЕРП система, MS Office

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата