20 години Торо Груп

 

20 години на обрати и турбуленции, на триумфи и лутания, на трансформации и откривателства. И нито за миг усещане за скука, застой или загуба на смисъл. И нито за миг загуба на вярата, че малка група отдадени хора могат да променят света около себе си. Човек по човек. #вТоро20 #20yearsToroGroups

 

 

По случай 20-годишния юбилей на Toro GroupS идентифицирахме онези ключови храктеристики на нашата организация, които, според нас, са ни изградили не само като екип, но и като едно голямо семейство, и са ни помогнали да се утвърдим като една от водещите HR консултантски организации в България. Всеки член на нашия екип избра да сподели най-отличителната според него характеристика на Toro GroupS. В крайна сметка се обединихме около 7 основни качества. Прочетете повече в нашия блог…

 

 

 

 

 

 

 

 

В публикация в единственото месечно англоезично high-end издание в България – сп. Vagabond, нашият управител – Ирена Петрова, сподели за извървения път и развитието на Торо Груп като организация и като хора, за предизвикателството да растеш и да се променяш с нуждите на клиента, както и за трудностите на пазара на труда към настоящия момент и за необходимостта от гъвкави решения от страна на работодателите, служителите и държавата. Прочетете повече в интервюто…  (на английски)

 

 

 

 

 

 

 

 

Нашият управител, Ирена Петрова, разговаря с Noblesse Oblige, специализираното издание на Българската Стопанска Камара, за бизнес предизвикателствата в условията на пандемия, за бързо променящия се пазар на труда и последствията за начина на работа занапред. Прочетете повече…