Onboarding извън офиса

Навлизането в процесите, ритуалите, взаимоотношенията на новото работно място – onboarding, винаги е предизвикателство, а в условията на пандемия изискванията към компаниите и служителите се промениха драматично.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Работата от вкъщи може да бъде предизвикателство, дори когато много добре познаваме същината ѝ, компанията, колегите, клиентите и контрагентите. Когато, обаче, сме в позицията на “новия човек в отбора”, тази пандемия доста променя играта – налага ни се да учим почти всичко във виртуалния свят.

Навлизането в процесите, ритуалите, взаимоотношенията на новото работно място – или така нареченият “онбординг” – със сигурност днес е една нова игра. Много неща се промениха по време на пандемията и онбордингът със сигурност е едно от тях.

В Торо Групс поддържаме връзка с много новоназначени служители и си даваме сметка, че е изключително трудно да се навлезе в новата роля, когато служителите и мениджърите работят от вкъщи. Много от новите служители, обаче, намират предимства и нови възможности с онлайн стартиране, вместо с физическо присъствие.

Подготовката на добър процес по онбординг винаги е важна стъпка за новите служители. Повечето компании имат изградени процеси, но в тази нова среда задачата стана много по-сложна, тъй като се случва изцяло във виртуалното пространство.

Разговаряхме с няколко новоназначени служители, за да добием представа, с какви предизвикателства се сблъскват.

Като основен недостатък на започването на нова работа по време на пандемия, работещите посочват като трудно реагирането на невербалните сигнали от страна на мениджъри и колеги във виртуалното общуване. Да разбираш културата на компанията е жизненоважно и невербалната комуникация е нещо, което всички ние интуитивно използваме в ежедневното си общуване.

Немалко хора намират и позитиви, в така създалата се ситуация.

Един от плюсовете е, че се налага да се учим да сме много по-самоорганизирани и ефективно да управляваме времето и разпределението на работните задачи.

Друг плюс, който бива посочен, е лекотата при организирането и провеждане на срещи. Липсата на пътуване към и от среща със сигурност спестява много време и направи лесно и възможно осъществяване на срещи с хора, намиращи се на отдалечено географско разстояние. Бизнесът стана по-гъвкав.

От друга страна, немалко са на мнение, че тежките, комплицирани разговори трябва да се водят очи в очи, така че, например, някои сесии за обратна връзка, не могат да бъдат толкова продуктивни, ако са планирани виртуално.

В България всички знаем, че социалните връзки, тържества и топло посрещане са част от нашата култура. Тъй като всичко беше внезапно премахнато, това оказа влияние върху ангажираността на служителите и отношения между колегите и екипите.

Социалните връзки и общуване са жизненоважни за ускоряване на изграждането на доверието в екипа и за постигане на култура, при която всеки се чувства овластен да сподели мнението си.

Ситуацията е сложна и необичайна, но ние в Торо Груп вярваме, че трябва да акцентираме върху положителните ефекти и да се опитваме да сведем влиянието на негативните такива до минимум.